Tag Archives: Giống nho Merlot

Giống nho Merlot – “Hoàng tử” trong những dòng nho cao quý

Giống nho Merlot là giống nho làm rượu vang phổ biến nhất vùng bordeaux, Pháp. Trên thế giới Merlot là giống nhođược trồng nhiều thứ năm. Nho Merlot có tính chất nhẹ nhàng và dễ uống. Merlot là giống nho có màu xanh đậm, được sử dụng để sản xuất rượu vang. Giống nho này bắt […]