Giese The Brothers Sauvignon Blanc

650,000

Quốc Gia: New Zealand

Vùng: Marlborough

Loại Vang: Trắng

Giống Nho: Sauvignon Blanc

Hết hàng