Giese The Brothers Chardonnay

650,000

Quốc Gia: New Zealand

Vùng: Marlborough

Loại Vang: Trắng

Giống Nho: Chardonnay

Hết hàng