La Lumiere 3

1,345,000

  • Quốc gia: Vang pháp
  • Vùng nho:Corbières
  • Dòng vang: Vang đỏ
  • Nồng độ:14%
  • Dung tích: 750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản: 20 °C
  • Giống nho: Syrah, Mourvedre

Hết hàng

Danh mục: