Greysac Collection

2,100,000

  • Quốc gia: Vang pháp
  • Vùng nho: Medoc
  • Dòng vang: Vang đỏ
  • Nồng độ:13.5%
  • Dung tích: 750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản: 20 °C
  • Giống nho: Cabernet Sauvignon , Merlot, Cabernet Franc,

Hết hàng

Danh mục: