Chateau La Haye – Saint Estephe

2,110,000

  • Quốc gia: Vang pháp
  • Vùng nho: Languedoc
  • Dòng vang: Vang đỏ
  • Nồng độ:13%
  • Dung tích: 750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản: 20 °C
  • Giống nho:  Cabernet Sauvignon, Merlot

Hết hàng

Danh mục: