Baron de Cande white

185,000

  • Quốc gia:Vang pháp
  • Vùng nho: Bordeaux
  • Dòng vang: Vang trắng
  • Nồng độ cồn:11,5%
  • Dung tích:750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản:20 °C
  • Giống nho:Marsanne , Barbera

Hết hàng