Borsao Berola

550,000

Quốc Gia: Tây Ban Nha

Vùng: Borja

Loại Vang: Đỏ

Giống Nho: Garnacha

Hết hàng