Besitos Moscato

Giá: Liên hệ

Quốc Gia: Tây Ban Nha

Vùng: Toro

Loại Vang: Trắng

Giống Nho: Moscatel