Aquilon Garnacha

4,050,000

Quốc Gia: Tây Ban Nha

Vùng: Borja

Loại Vang: Đỏ

Giống Nho: Garnacha

 

Hết hàng