Apanillo Tempranillo

980,000

Quốc Gia: Tây Ban Nha

Vùng: Cao nguyên Castilla La Mancha

Loại Vang: Đỏ

Giống Nho: Tempranillo

Hết hàng