Pelissero Rigadin

730,000

Thông tin sản phẩm: Pelissero Rigadin

Nhà sản xuất: Pelissero

Vùng : Langhe DOC, Piedmont

Quốc gia: Italy

Nồng độ:

  • Alc: 13.5%

Loại nho:

  • Riesling

Mã: Pelissero Rigadin Danh mục: