COLLECFRISIO APPASSIMENTO

1,140,000

  • Quốc gia:Vang ý
  • Vùng nho: Puglia
  • Dòng vang:Vang đỏ
  • Nồng độ cồn:14,0%
  • Dung tích:750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản:18 °C
  • Giống nho:Primitivo
Danh mục: