LOBETIA Tempranillo

280,000

  • Nồng độ: 14%
    Vùng nho: CASTILLA LA MANCHA
    Giống nho: Tempranillo 
    Loại : Vang đỏ
  • Quốc gia: Tây Ban Nha
  • Dung lượng: 750 ML

Hết hàng