LOBETIA Chardonnay

280,000

  • Nồng độ: 13.5%
    Vùng nho: Yecla
    Giống nho: Chardonnay 
    Loại : Vang trắng
  • Quốc gia: Tây Ban Nha
  • Dung lượng: 750 ML

Hết hàng