Estimulo Malbec

290,000

Quốc Gia: Argentinan

Vùng: Mendoza

Nhà Sản Xuất: Antigal

Giống Nho: Malbec

Alc: 13.9%

Hết hàng