Aduentus

Giá: Liên hệ

Quốc Gia: Argentinan

Vùng: Mendoza

Nhà Sản Xuất: Antigal

Giống Nho: Blend

Alc: 15.2%