Eremo San Quirico

1,380,000

  • Quốc gia:Vang ý
  • Vùng nho: Abruzzo
  • Dòng vang:Vang đỏ
  • Nồng độ cồn:14,5%
  • Dung tích:750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản:18 °C
  • Giống nho: Aglianico

Hết hàng

Danh mục: