Delor Bordeaux Sauvignon Blanc

370,000

Quốc Gia: Pháp

Loại Vang: Trắng

Giống Nho: Sauvignon Blanc, Sémillon

Hết hàng