Barons de Rothschild Légende Bordeaux Blanc

480,000

Quốc Gia: Pháp

Giống Nho: Sauvignon Blanc, Sémillon

Loại Vang: Trắng

Hết hàng