Crozes Hermitage Grand Classique

550,000

Quốc Gia: Pháp

Nhà Sản Xuất : Cave De Tain

Loại Vang: Trắng

Giống Nho : Marsanne

Alc: 12.5%

Hết hàng