Château De L’ abbaye

Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: Maison Delor

Vùng : Bordeaux

Quốc gia: Pháp

Loại nho:

100% Merlot
Niên vụ: 2014

Giá: Liên hệ

Danh mục: