CÌU CÌU SAN CARRO 2018

580,000

Thông tin sản phẩm: Ciù Ciù San Carro

Nhà sản xuất: Ciù Ciù

Vùng: Marche

Quốc gia: Italy

Loại nho: Blend 

Niên vụ: 2018

Nồng độ:

  • Alc: 15.0%

Hết hàng

Danh mục: