CÌU CÌU GOTICO 2015

530,000

Thông tin sản phẩm: Ciù Ciù Gotico

Nhà sản xuất: Ciù Ciù

Vùng: Chianti, Tuscany

Quốc gia: Italy

Loại nho: Blend

Niên vụ: 2015

Nồng độ:

  • Alc: 14.0%

Montepulciano

Hết hàng

Danh mục: