Hình ảnh

Hình ảnh và video các sự kiện, những buổi wine tasting của goodwine.com.vn sẽ được cập nhập tại đây

Hình ảnh VIDEO

Tháng 3

Spring Summer

https://www.youtube.com/watch?v=DO0_LG9YFSw