Talò Verdeca

Giá: Liên hệ

Quốc Gia: Ý

Vùng: Puglia

Loai Vang: Trắng

Giống Nho: Verdeca

Danh mục: ,