Première Note Marsanne 2016

Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: Cave de Tain

Vùng :Côtes du Rhône

Quốc gia: Pháp

Loại nho: Marsanne

Danh mục: