PALAZZO No1

1,290,000

  • Quốc gia:Vang ý
  • Vùng nho: Abruzzo
  • Dòng vang:Vang đỏ
  • Nồng độ cồn:15,0%
  • Dung tích:750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản:18 °C
  • Giống nho: Primitivo

Hết hàng

Danh mục: