Mouton Cadet Reserve Sauternes

753,600

Loại vang: Vang trắng
Vùng: Bordeaux
Xuất xứ: Pháp
Giống nho: Semillon/ Sauv Blanc/
Muscadelle
Niên vụ: 2015
Dung tích: 750ml

Hết hàng