Manu Pinot Noir

525,000

  • Quốc gia: – New Zealand
  • Vùng nho: Marlborough
  • Dòng vang: Vang đỏ
  • Nồng độ cồn:13%
  • Dung tích:750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản:20°C
  • Giống nho: Pinot Noir

Hết hàng