LE DIFESE 2014

950,000

Thông tin sản phẩm: Le Difese

Nhà sản xuất: Tenuta San Guido

Vùng: Tuscany

Quốc gia: Italy

Loại nho: Blend

Độ cồn:

Hết hàng

Danh mục: ,