Delor Bordeaux

370,000

Quốc Gia: Pháp

Loại Vang: Đỏ

Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Hết hàng