CÌU CÌU TEBALDO 2018

400,000

Thông tin sản phẩm: Ciù Ciù Tebaldo

Nhà sản xuất: Ciù Ciù

Vùng: Chianti, Tuscany

Quốc gia: Italy

Loại nho:Pinot Gris

Niên vụ: 2017

Nồng độ:

  • Alc: 13.5%

Hết hàng

Danh mục: