CÌU CÌU LACRIMA DI MORO D’ALBA 2018

  500,000

  Thông tin sản phẩm: Ciù Ciù Lacrima Di Morro D’alba

  Nhà sản xuất: Ciù Ciù

  Vùng: Marche

  Quốc gia: Italy

  • Thịt thú rừng

  Nồng độ:

  • Alc: 13.0%

  Loại nho:

  • Lacrima

  Niên vụ: 2018

  Hết hàng

  Danh mục: