Chateau d’Yquem

Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: Château d’Yquem

Vùng: Sauternes, Bordeaux

Quốc gia: Pháp

Loại nho: Sauvignon Blanc, Semillon

Danh mục: