Château Baret Blanc

680,000

Quốc Gia: Pháp

Vùng: Pessac – Leognan, Bordeaux

Loại Vang: Trắng

Giống Nho: Sauvignon Blanc, Sémillon

Hết hàng

Danh mục: