Carmelo Rodero Crianza

920,000

Quốc Gia: Tây Ban Nha

Vùng:  Ribera del Duero

Nhà Sản Xuất: Carmelo Rodero

Loại Vang: Đỏ

Giống Nho: Tempranillo

Hết hàng