Buccella Cabernet Sauvignon

Giá: Liên hệ

Quốc Gia: Mỹ

Vùng: Napa Valley

Loại Vang: Đỏ

Giống Nho: Cabernet Sauvignon