1679 Corbiere

275,000

  • Quốc gia: Pháp
  • Vùng nho: Corbieres
  • Dòng vang: đỏ
  • Nồng độ cồn:14,0%
  • Dung tích:750 mL
  • Giống nho : Blend

Hết hàng

Danh mục: