Valdivieso Single Vineyard Chardonnay

910,000

  • Quốc gia:Vang chile
  • Vùng nho:Maipo Valley
  • Dòng vang:Vang trắng
  • Nồng độ cồn:14%
  • Dung tích:750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản:20 °C
  • Giống nho:Chardonnay

Hết hàng