Muray Moscato D’asti

Giá: Liên hệ

Quốc Gia: Ý

Vùng: Piedmonte

Loại Vang: Sparkling

Giống Nho: Moscato

 

Danh mục: ,