Les Cadransde Lassègue

1,475,000

  • Quốc gia: Vang pháp
  • Vùng nho: Saint Emilion
  • Dòng vang: Vang đỏ
  • Nồng độ:13%
  • Dung tích: 750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản: 20 °C
  • Giống nho: Cabernet Sauvignon , Merlot, Cabernet Franc

Hết hàng

Danh mục: