Delor Héritage 1864 Blanc 2016

340,000

Quốc Gia: Pháp

Giống Nho: Sauvignon Blanc, Sémillon

Loại Vang: Trắng

Hết hàng