Cavatina M Moscato

335,000

  • Quốc gia:Vang Ý
  • Vùng nho:Sicily
  • Dòng vang:Vang trắng, Champagne & Vang Nổ
  • Nồng độ cồn:7%
  • Dung tích:750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản:18 °C
  • Giống nho: Moscato

Hết hàng

Danh mục: